Vzdělávací program Veselé Žabičky:

Žabičky, ptáčata i slůňata procházejí týdenními bloky výuky, které zahrnují všechny body našeho vzdělávacího programu, každá věková skupina dětiček má vždy program přizpůsoben dosaženým schopnostem dětí. Vzdělávací program Veselé Žabičky vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT.
Děti jsou hodnocené 2x do roka formou písemného hodnocení, které jim předáváme osobně při společných akcích školky. (v pololetí při vánoční slavnosti a na konci školního roku při prázdninové slavnosti)
 1. oblast biologická = dítě a jeho tělo

 • Jak být zdravý
 • Učíme se správným stravovacím návykům
 • Zdravý životní styl
 • Pohybové aktivity podporující správné držení těla
 • Staráme se o sebe aneb co se musí každý den
 • Známe jednotlivé části lidského těla
 • Umíme správně dýchat
 • Cvičíme si smysly
 • Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku
 • Učíme se pohybu v prostoru
 1. oblast psychologická = dítě a jeho psychika

 • Kdo jsem já, učím se být sám sebou
 • Jak být v pohodě
 • Jsem spokojený a jsem rád na světě
 • Co je to mít rád
 • Co cítím, když…
 • Co je pro mne důležité
 • Rodina, to je základ pro mou osobu
 • Čemu věřím
 • Co mám na sobě rád a co ne a proč
 • Jak se můžu zlepšovat
 1. oblast interpersonální = dítě a ten druhý

 • Učím se pomáhat
 • Kdo jsi ty?
 • Mám tě rád, jsem tvůj kamarád
 • Tvoříme společně
 • Co udělám já, uděláš i ty?
 • Podej mi ruku a já ti povím, kdo jsi
 • Slavíme spolu
 • Učíme se spolu
 • Jsme spolu a je nám dobře
 • Máme společný cíl a pracujeme na něm
 1. oblast sociálně-kulturní = dítě a společnost

 • Každý jsme jiný, ale přesto stejný
 • Máma, táta, děti, svět
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • A řekni mi proč
 • Jak to bylo dřív
 • A jaké je to teď mezi lidmi
 • Co se děje kolem nás
 • Co se ode mne očekává
 • Společně do společnosti
 • Moje místo ve společnosti
 1. oblast enviromentální = dítě a svět

 • Příroda kolem nás
 • Svět kolem nás
 • Člověk ve světě
 • Co je svět
 • Můj svět
 • Naše planeta
 • Všechny cesty vedou na zem
 • Ten žije tady a ten zas jinde
 • Každý to má jinak, poznejme to
 • Báječný svět cestování

Vzdělávací program pro školní rok 2017/2018 (MS Word 536kB)