DOPORUČUJEME VÁM TYTO NAŠE PARTNERY:

Český národní registr dárců kostní dřeně

Český národní registr dárců dřeně je obecně prospěšná společnost, 
která byla založena jako jedna z aktivit Nadace pro transplantace 
kostní dřeně v roce 1992 z podnětu rodičů nemocných s těžkými 
hemato-onkologickými chorobami. Registr dárců dřeně je jednoduše 
seznam zdravých dobrovolníků, ochotných darovat v případě potřeby 
malou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci anonymně 
komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, 
pohlaví, národnost či vyznání.

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace dřeně je organizací s celostátní působností. 
Jejím cílem je napomáhat veškerým aktivitám ke zlepšení osudu 
nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Nadace 
podporuje rozvoj dárcovství kostní dřeně v ČR.

www.detsky-slovnik.cz

Unikátní slovník dětské řeči