Nejsme lhostejní k problémům naší společnosti, cítíme odpovědnost a rádi bychom pomohli alespoň tím, čím můžeme, proto jsme zapojeni do nejrůznějších projektů a již druhým rokem spolupracujeme s Nadací pro transplantace kostní dřeně, viz dále:-)

Naše aktivity pro dobrou věc:

Sbíráme víčka pro Kubíčka - Kubíček je vážně nemocný chlapeček, který bydlí poblíž Domažlic a potřebuje pomoc. Víčka z plastových lahví, která pro něj sbíráme, mu zajistí potřebné penízky na náročnou léčbu a rehabilitace. Pokud byste se i Vy chtěli k tomuto projektu připojit, neváhejte a sbírejte spolu s námi. Nasbíraná víčka můžete přivézt k nám na adresu: Rokycanská 62, kancelář č.406, vždy po - pá v čase od 8,00 do 12,00. Odvoz Kubíčkovi zajišťujeme my.

Adventní prodejní jarmark ve školce s cílem výtěžek z této akce předat ve prospěch Nadaci pro transplantaci kostní dřeně - výtěžek akce přes 6tis korun byl předán zástupcům Nadace a my DĚKUJEME, že jste nám opět pomohli POMÁHAT.

Navázali jsme spolupráci s organizací UNICEF, na podzim se naše dětičky seznámily v rámci vzdělávacího programu s posláním UNICEF a posléze jsme se zařadili do projektu ADOPTUJ SI PANENKU, s dětmi jsme vyrobili panenku Veselinku, odeslali ji do centra UNICEF, aby si ji mohl někdo další adoptovat...a budeme jistě pokračovat i v příštím školním roce v podobném duchu:-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspěšně jsme dovedli do konce výtvarný projekt ÚSMĚV na PAPÍŘE

vyvrcholení celého projektu proběhlo v neděli 13.května 2012 od 14,00 v hotelu U Pramenů v Plzni jako Zábavné odpoledne pro děti - a bylo spojené s prodejní výstavkou všech dětských Vv dílek, které jste nám zaslali do projektu:-)

Moc děkujeme Vám všem, kteří jste se do projektu zapojili a přišli na akci, pomohli jste tak dobré věci, celkem bylo vybráno 1757,-Kč, které šly ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně, vážíme si Vaší pomoci.

Dále veliké díky patří panu RZ z rádia Evropa 2 za mediální podporu celého projektu i samotné akce:-) - děkujeme.

O všech našich podobných akcích se můžete dozvědět na těchto komunikačních portálech:

www.veselazabicka.cz

www.kostnidren.cz

http://facebook.com/skolka.zabicka.cz

Irena Machová, majitelka školky, autorka projektu

Lucie Marckardt, koordinátorka CNRDD, koordinátorka projektu

 

Již dříve proběhlo:

Sluníčkové odpoledne - děkujeme všem, kteří se ho zúčastnili, vybralo se 1200,-Kč, které byly předány zástupcům nadace v den konání akce, Irena Machová majtelka školky

A v rámci akce HURÁ,PRÁZDNINY jsme letos prodávali výrobky našich dětiček - sluníčka jako symbol Nadace a zdraví a z této prodejní výstavky jsme vybrali 1390,-Kč, které jsme předali paní Novákové z Nadace pro transplantace kostní dřeně - děkujeme všem,kdo se s námi do projektu zapojili a pomohli nám pomáhat...

Pomáháme také studentům vysokých škol se zpracováním jejich bakalářských prací a nabízíme jim také možnost získání průběžné praxe v našem zařízení.

Nově spolupracujeme s Asociací společenské odpovědnosti, jsme zapojeni v projektu Odpovědná škola.

Podporujeme dobré věci a rádi ve svých řadách přivítáme dobrovolné dárce a spolupracovníky, pokud máte zájem, neváhejte a představte se skolka@veselazabicka.cz

Těšíme se na Vás...