Denní program

Denní program zahrnuje všechny aspekty důležité pro rozvoj dítěte, je koncipován tak, aby děti měly možnost řízených činností a aktivit i volné hry s pedagogickým dozorem.

 

Každá věková skupina dětí má svůj program dne přizpůsobený denním potřebám každého dítěte, na vybrané společné aktivity se pak děti pojí do věkově smíšených skupin, zejména pak, když pracují na společných dlouhodobějších projektech. Je to proto, aby se naučily spolupracovat a vzájemně se podporovatsmailík.

 

Mladší děti mají v programu dne aktivity na podporu poznávání okolního světa prostřednictvím her a osobního prožitku, dechová a logopedická cvičení, činnosti související s rozvojem hrubé a jemné motoriky, hranou pohádku s maňáskem, pohybové aktivity s relaxací s prvky dětské jógy, pobyt venku, společné hry na zahradě a mnoho dalšíhosmailík

 

Starší děti mají svůj program dne obohacený navíc o každodenní výuku angličtiny, estetický, pracovní a tvořivý vzdělávací blok, hudební vzdělávací blok s nácvikem správného dýchání – flétničky, dramatizace příběhu, zpěv s Orffovými nástroji a grafomotoriku formou pracovních listů, intenzivní přípravu pro další vzdělávací stupeň v k tomu určeném prostoru imaginární třídy.

 

Denní program vychází z otevírací doby školky/jeslí, začíná v 6,00 a končí v 18,00, podrobnější informace o programu dne žabiček, ptáčat a slůňat naleznete hned v následujícím odkazusmailík