Naše filosofie

Motto Veselé Žabičky:„Nehledej deset způsobů, proč to nejde, ale najdi právě jeden důvod, proč to jde …”

Naším cílem je vytvořit místo, kde se děti budou cítit dobře a bezpečně, budou mít patřičnou jistotu, která jim dá možnost rozvíjet své schopnosti zcela individuálně s patřičným sebevědomím, zároveň však děti pochopí principy spolusdílení, kamarádství a nutnosti pracovat i teamově, vzájemně se podporovat a tolerovat jeden druhého.

Proto jsou ve Veselé žabičce dětičky rozděleny do malých skupinek, věkově smíšené, vždy pracují „na projektu” dle vzdělávacího programu školky.

Klademe velký důraz na výuku etiky a etikety a to přirozenou formou v rámci denního programu MŠ. Současná doba je velmi uspěchaná a často se přesvědčujeme, že v naší společnosti chybí slušné vychování a selský rozum, i proto chceme našim dětičkám ve školce toto všechno přiblížit a naučit je, že chovat se fér a slušně je normální:-), ctíme tradiční hodnoty a vedeme k nim naše děti, jsme místem různých národností, proto i děti směrujeme ke kosmopolitní výchově, aby obstály v přirozeném prostředí i v dalších etapách svého vzdělávání. Při naší práci s dětmi se snažíme vybírat to podstatné z různých moderních pedagogických směrů, jednotlivé prvky kombinujeme tak, aby nám koncepčně zapadaly do školního vzdělávacího programu, denního programu a dlouhodobých projektů našeho zařízení.
Proto vycházíme zejména z:

 • Montessori pedagogiky a řídíme se mottem: „Pomoz mi, abych to zvládl sám“
 • Jenského plánu – děti pracují ve skupinách dle týdenních vzdělávacích plánů, vysoce zaměřeno na spolupráci a práci ve společenství, kde má i lektor svoji roli, stává se dítěti průvodcem, pomocníkem, nikoliv učitelem v pravém slova smyslu
 • Freinetovské pedagogiky – všichni mezi sebou spolupracují včetně lektorů, zaměřeno na výměnu zkušeností, podporu samostatnosti a spolupráce, spojení běžného života se školním prostředím
 • Progresivní výchovy – projektové a problémové vyučování – učení vychází z prožitků, děti jsou na projektu přímo zainteresováni, mohou ovlivnit výběr témat, probíraná témata jsou pro děti připravena tak, aby je nutila k samostatnému uvažování, třídění a vyvozování závěrů a ke společnému řešení

Individuální předpoklady dětí jsou dále rozvíjeny dle přání rodičů v rámci bohaté nabídky kroužků – sem mohou docházet i děti, které běžně nenavštěvují Veselou Žabičku, těchto kroužků se mohou zúčastnit i rodiče dle předchozí domluvy.

Klademe důraz na vysoce individuální přístup ke každému dítěti i jeho rodiči, proto před nástupem dítěte k nám vždy nejprve pečlivě prodiskutujeme všechna Vaše přání a požadavky při úvodní individuální schůzce, která je samozřejmě ZDARMA a je diskrétní.

Jsme maximálně přístupní a vstřícní jakékoliv domluvě, taková flexibilita se nám jeví jako naprostá nutnost pro zajištění vysokého komfortu pro Vaše dítě.

Všechny dětičky jsou ve Veselé Žabičce vedeny formou hry a prožitku, každá skupinka dětí má vždy svůj vlastní cíl dle předem stanoveného programu, vždy zaměřený tematicky, větší „předškolní“ děti mají navíc intenzivní přípravné období na navazující školní docházku v k tomu přizpůsobeném prostoru imaginární školní třídy, všechny aktivity probíhají systematicky za podpory zkušených lektorů a pedagogů.

Veselá Žabička je také moc ráda, když se do programu školky zapojují aktivně i rodiče a rodina dítěte, proto i pro Vás, milí rodiče, máme nachystanou celou řadu překvapení v podobě společných akcí a aktivit, o kterých Vás budeme pravidelně informovat na tomto webu, ve školičce nebo třeba i písemně, pokud si to budete přát.

Veselá Žabička, to je:

 • moderní soukromé zařízení s celoročním provozem
 • mateřská škola a jesle pro děti od 1 roku do 7 let
 • centrum pro rodinu pro děti od 0 roku do 100let:-)
 • celoroční zábava pro celou rodinu
 • tématické akce a výlety
 • úzká spolupráce s rodiči
 • spousta vyžití pro děti
 • moderní, přátelské a přiměřeně podnětné prostředí
 • individuální sestavení vzdělávacího programu pro Vaše dítě
 • individuální přístup k dítěti
 • individualizovaný přístup ke vzdělávání (=každý svým tempem)
 • malé skupinky dětí
 • pozitivní přístup (=raději oceňujeme)
 • důraz na zachování individuality dítěte
 • profesionální péče o děti
 • zkušený pedagogický personál
 • další služby pro rodinu a dítě dle individuální domluvy s Vámi
 • školka, velká tělocvična, zimní zahrada plná prolézaček pro děti, prostor pro animační programy
 • široká nabídka kroužků pro předškolní děti