Žabičky, ptáčata, slůňata

Program dne vychází ze vzdělávacího programu naší školky, každá skupinka dětí má svůj cíl = projekt, na kterém průběžně pracuje.

Žabičky:

1 – 2,5 roky

Motto: „Putování se skřítkem Všeználkem I.”

(rozvíjení fantazie dětiček, uvědomování si sebe sama, vstřícnost k ostatním, učení samostatnosti, motivace k dalšímu poznávání světa prostřednictvím her)

  • mám své místo a je mi tu dobře

Ptáčata:

2 – 3 roky

Motto: „Putování se skřítkem Všeználkem II.”

(už vím, že nejsem jenom já, mám kamarády, pracuji v týmu, učím se, hraji si s ostatními, poznávám tradice, učím se pomáhat, učím se český a anglický jazyk)

  • společné zábavné poznávání nového

Slůňata:

3 – 7 let

Motto: „Putování se skřítkem Všeználkem III.”

(rád se učím, rád se dívám na svět kolem mne, rád sním, vím, že po světě chodí spousta lidí  dětí a že se různě odlišují, cestuji, stále si hraji a hrou se i učím, těším se do školy, učím se český a anglický jazyk)

  • žiji v báječném barevném světě plném překvapení

Program dne pro:

  • Žabičky
  • Ptáčata
  • Slůňata

Lektorka:
Barbora Kolářová

Věková skupina dětiček: 12 měsíců – 2,5 roku


6,00 – 8,30 příchod dětí
Volná hra
Nabízení činností
Minisnídaně, hygiena
Vzdělávací blok D1:
Hry na rozvoj a upevňování sociálních vazeb a rolí
Alternativní program

Vzdělávací blok D2:
8,30 – 9,00 napodobivá hra, rozvoj jemné motoriky
(přirozené napodobování denních činností, kostky, stavebnice)

9,00 – 9,15 ranní hravý kroužek
(přivítání dne, seznámení s kamarády a s tetami, seznámení s denním programem, pohybové aktivity a hry, volná hra s dozorem, odpočinek)
Zaměřeno na rozvoj řeči a objevování okolního světa přirozeným způsobem

9,15 – 9,20 poslech relaxační hudby, uvolňovací cvičení s prvky dětské jógy

9,20 – 9,35 hygiena, dopolední svačinka

Vzdělávací blok D3:
9,35 – 9,45 poznávání světa kolem nás
Dle tématických plánů
(vzdělávací kartičky, příběh, pojmenování věcí)
(zaměřeno na rozvoj vnímání, pozornosti a soustředěnosti)

9,45 – 11,00 pobyt venku (hřiště, park, zahrada)
(zaměřeno na rozvoj pohybových dovedností,
komunikace, poznávání okolního světa)

11,00 – 11,15 příchod z procházky, hygiena, divadelní okénko
(pohádka s maňáskem)

11,15 – 11,45 oběd, hygiena
(zaměřeno na rozvoj sebeobslužných dovedností, samostatnosti,

dodržování tělesné čistoty - samostatně nebo s asistencí)

11,45 –  14,00 spánek

14,00 – 14,30 odpolední svačinka, hygiena
(zaměřeno na rozvoj sebeobslužných dovedností, samostatnosti,
dodržování tělesné čistoty - samostatně nebo s asistencí)

Vzdělávací blok O1:
14,30 – 14,45 pracovní a tvořivé činnosti
(zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, zručnosti, tvořivosti)

Vzdělávací blok O2:
14,45 – 15,00 pohybové činnosti
(zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky, chůze, koordinace pohybů, hry)

15,00 – 18,00 klidové činnosti, volná hra, minisnack,
pobyt na zahradě, odchod dětí domů
(zaměřeno na rozvoj řeči, rozumových schopností,
hry k upevňování a posilování citového vztahu k okolí)

Všechny činnosti a denní aktivity se flexibilně přizpůsobují momentálnímu svatu dítěte, v průběhu dne a všech činností také zařazujeme odpočinek dle individuálních potřeb každého dítěte:-)

Všechny uvedené časy mají pouze orientační charakter.

Lektorka:
Barbora Kolářová

Věková skupina dětiček: 2 – 3,5 roku


6,00 – 8,30 příchod dětí
Volná hra
Nabízení činností
Minisnídaně, hygiena
Vzdělávací blok D1:
Hry na rozvoj a upevňování sociálních vazeb a rolí
Práce na dlouhodobém projektu
Alternativní program

Vzdělávací blok D2:
8,30 – 9,00 angličtina (poznávání věcí kolem nás, naposlouchání melodie jazyka, výuka zábavnou formou s pomůckami a s využitím hraček a her,

nácvik jednoduchých fráziček pro komunikaci)

9,00 – 9,15 ranní komunikační kruh
(přivítání dne, seznámení s kamarády a s tetami, seznámení s denním programem, logopedická cvičení a říkanky, dechová cvičení,
pohybové aktivity, vzdělávací kartičky)
Zaměřeno na rozvoj řeči, slovní zásoby, objevování okolního světa

9,15 – 9,20 poslech relaxační hudby, uvolňovací cvičení s prvky dětské jógy

9,20 – 9,35 hygiena, dopolední svačinka

Vzdělávací blok D3:
9,35 – 10,00 poznávání světa kolem nás
Dle tématických plánů
(vzdělávací kartičky, příběh, pojmenování věcí)
(zaměřeno na rozvoj vnímání, pozornosti a soustředěnosti)

10,00 – 11,00 pobyt venku (hřiště, park, zahrada)

11,00 – 11,15 příchod z procházky, hygiena, divadelní okénko
(pohádka s maňáskem)

11,15 – 11,45 oběd, hygiena

11,45 –  14,00 spánek

14,00 – 14,30 odpolední svačinka

Vzdělávací blok O1:
14,30 – 15,00 estetický blok
(střídání výtvarné a hudební výchovy a pracovní činnosti, rozvoj jemné motoriky)

Vzdělávací blok O2 nebo pobyt venku:
15,00 – 15,15 pohybový blok
(zaměřeno na kolektivní hry, rozvoj hrubé motoriky,
koordinace pohybů, pohyb do hudby)

15,15 – 15,45 angličtina (písničky a říkanky, obrázky)

15,45 – 18,00 klidové činnosti, volná hra, minisnack, odchod dětí domů

Dle počasí zařazujeme do odpoledního programu také pobyt venku a pak odpolední činnosti přenášíme i právě ven:-)

Všechny uvedené časy mají pouze orientační charakter.

Lektorka:
Barbora Kolářová

Věková skupina dětiček: 3 roky – 7let


6,00 – 8,30 příchod dětí
Volná hra
Nabízení činností
Minisnídaně, hygiena
Vzdělávací blok D1:
Hry na rozvoj a upevňování sociálních vazeb a rolí
Práce na dlouhodobém projektu
Alternativní program

Vzdělávací blok D2:
8,30 – 9,00 angličtina (pracovní listy, poznávání věcí kolem nás, naposlouchání melodie jazyka, výuka zábavnou formou s pomůckami a s využitím hraček a her, aktivní komunikace formou jendoduchých fráziček)

9,00 – 9,15 ranní komunikační kruh
(přivítání dne, seznámení s kamarády a s tetami, seznámení s denním programem, logopedická cvičení a říkanky, dechová cvičení, pohybové aktivity,
vzdělávací kartičky)
Zaměřeno na rozvoj řeči, slovní zásoby, objevování okolního světa

9,15 – 9,20 poslech relaxační hudby, uvolňovací cvičení s prvky dětské jógy

9,20 – 9,35 hygiena, dopolední svačinka

Vzdělávací blok D3:
9,35 – 10,00 intenzivní přípravka pro navazující školní docházku
Dle tématických plánů

10,00 – 11,00 pobyt venku (hřiště, park, zahrada)

11,00 – 11,15 příchod z procházky, hygiena, divadelní okénko
(pohádka s maňáskem)

11,15 – 11,45 oběd, hygiena, čištění zoubků

Vzdělávací blok O1:
11,45 –  12,15 grafomotorika
(pracovní listy)

12,15 – 14,15 pohádka, relaxace pod lupínky v denní místnosti nebo spánek

14,15 – 14,30 odpolední svačinka, hygiena

Vzdělávací blok O2:
14,30 – 15,15 estetický blok
(dramatizace příběhu, zpěv s orffovými nástroji, správné dýchání – flétničky, výtvarné činnosti, činnosti pro podporu paměti, rekapitulace děje)

15,15 – 15,45 angličtina (zaměřeno na poslech, komunikace, říkanky a psíničky)

15,45 – 18,00 klidové činnosti, volná hra, minisnack, odchod dětí domů

V odpoledních hodinách zařazujeme také dle počasí pobyt venku a právě tam také převádíme část programu, pohybové hry, ríkanky apod.

Všechny uvedené časy mají vždy pouze orientační charakter.