Víme, jak je důležité chovat se k přírodě šetrně a víme, že je dobré vést k takovému zodpovědnému chování dětičky už od nejútlejšího věku...

Proto:

  • v naší školce třídíme odpad
  • vedeme děti k ekologickému uvažování
  • učíme děti k zodpovědnému chování k naší planetě
  • spousta hraček a pomůcek je z přírodních materiálů jako je dřevo apod.
  • ve vzdělávacím plánu naší školky vždy naleznete min. jedno téma věnované eko výchově
  • tiskneme na recyklovaný papír

Rozvíjíme v dětech aktivní zájem o danou problematiku, a to zcela přirozenou formou, která je dětem nejbližší, denně s dětmi chodíme ven na procházky do blízkého lesoparku a pozorujeme krásy a proměny přírody. Učíme se přírodě naslouchat, učíme se, jak být s přírodou v souladu.