Náš tým

Slovo zakladatelky školky:

„Když jdete po ulici a osloví Vás dítě, které navštěvovalo Veselou Žabičku, dáte se s ním a jeho rodiči do řeči a máte si, o čem popovídat, je to krásný pocit, který mne vždycky zahřeje u srdíčka“

Říkám si, že svoji práci děláme dobře, že děti ani rodiče na nás nezapomínají a svou spokojenost umějí i patřičně vyjádřit, to je pro nás nesmírně cenné a my všichni v Žabičce si toho velmi vážíme. Dětičky rostou, postupují ve svém dalším vzdělávání a my můžeme být přitom, je to pro nás výzva, kterou bereme nadmíru vážně a také podle toho ke své práci přistupujeme. Máme spoustu spokojených dětiček ve školce a  jesličkách, setkáváme se s externími dětmi v kroužcích a klubech, vychováváme budoucí baletky, malé herce, tanečníky a sportovce smailík a denně se přesvědčujeme o tom, že naše práce má smysl, že hodiny strávené nad přípravami, přináší své ovoce v podobě zářících dětských očiček a krásných bezstarostných úsměvů. To je přesně to, proč tuhle práci děláme , je to přesně to, co nás naplňuje…

Naším cílem je vychovat samostatné bezstarostné a šťastné dítě s patřičnou dávkou zdravého sebevědomí.

A že je to nesmírně zodpovědná práce, víme, a podle toho také pečlivě vybíráme vhodné kandidáty na pozice samostatných lektorek a asistentek. Každý, kdo chce pracovat ve Veselé Žabičce prochází vícekolovým výběrovým řízením, které zahrnuje písemnou, ústní a praktickou část. Při výběru vhodných uchazečů přihlížíme samozřejmě i k dosažené praxi v přímé práci s dětmi, k potřebnému vzdělání, k dalším osobnostním a kvalifikačním předpokladům nutným pro výkon tohoto povolání a také k patřičnému nadšení z práce mezi dětmi. Každý, kdo pracuje v Žabičce, splňuje uvedené požadavky a práce s dětmi je pro něj spíš poslání než povolání. 
Staňme se na chvilku dítětem a pojďme se na svět podívat právě dětskýma očima, to je naše krédo, které nám pomáhá být všem našim dětičkám co nejblíž  a naplnit jejich očekávání smailík.

Majitelka školky, Irena Machová

Motto: „Nejlepší školou je škola života“ …proto v naší práci přenášíme vše podstatné z běžného života právě do prostředí školky a veškeré informace a poznatky předáváme našim dětem formou hry a osobního prožitku, bereme každé dítě jako osobnost a hledíme na něj komplexně se všemi jeho pozitivy i nedostatky a vytváříme mu prostředí pro něj podnětné a smysluplné tak, aby si ze školky odnášelo právě to, co se potřebuje naučit či si jen doplnit nebo nově osvojit.  Vždy s každým dítětem pracujeme individuálně, s každým dítětem mluvíme, povzbuzujeme jej k činnostem, ale nenutíme, snažíme se být každému dítěti dobrým rádcem a průvodcem tak, aby bylo motivováno k samostatnému uvažování a k samostatné práci, protože jen tak si samo může lépe osahat okolní svět. Při naší práci využíváme prvky moderních pedagogických směrů a všichni ve Veselé Žabičce se neustále sebevzděláváme a vyhodnocujeme novinky na poli moderní pedagogiky.

Za celý tým Veselé Žabičky mohu konstatovat, že práce s dětmi je zároveň naším posláním a my jsme skutečně moc rádi, že můžeme být denně přítomni všem dětským pokrokům a že můžeme být součástí jejich světa.

Práce s dětmi je odpovědná práce, krásná, smysluplná, zajímavá, inspirující a velmi naplňující, ať už mluvím z pozice rodiče nebo z pozice člověka, který pracuje i přímo s dětmi a předává jim své znalosti a zkušenosti.

Lektorka Slůňat Barbora Kolářová

Lektorka Ptáčat Iveta Schejbalová

Lektorka Žabiček Aneta Vernerová


Dále v Žabičce působí:

Lektorka výtvarných a tanečních aktivit Hana Jirková

+ ostatní externí spolupracovníci, kteří se starají o zajištění dalších kroužků a klubů, víkendových a ostatních akcí a aktivit smailík.

Děkujeme