CHETE SI OTEVŘÍT VLASTNÍ ŠKOLKU ČI JESLE A NEVÍTE JAK NA TO? Soukromá mateřská školka a jesle Veselá žabička Vám v současné době nabízí možnost stát se součástí řetězce soukromých mateřských škol a jeslí registrovaných pod silnou značkou a zároveň zůstat samostatným subjektem.

 

CO je franchising

Franchising je ověřenou metodou podnikání, která je využívána tisíci podnikateli v mnoha oborech po celém světě. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah mezi franchisorem (poskytovatelem, vlastníkem licence) a franchisantem (příjemcem licence). Hlavní myšlenka nespočívá pouze v poskytnutí ochranné značky, nýbrž se jedná o komplexní systém podnikání, který zahrnuje mimo jiné úvodní i průběžná školení franchisanta a jeho zaměstnanců, know how, provozní, administrativní a marketingovou podporu, účetní a právní poradenství a další.

Více informací lze nalézt na stránkách www.franchising.cz.

 

VÝHODY franchisingu

 • prosperující značka, ověřený obchodní koncept a s tím spojená výhodná pozice na trhu
 • podpora od poskytovatele licence (vyhledání prostor, poskytnutí know how, zaškolení franchisanta a jeho zaměstnanců, provozní, administrativní a marketingová podpora, účetní a právní poradenství a další)
 • úspora na propagaci
 • nižší riziko
 • nezávislost franchisanta
 • lepší vyjednávací podmínky s dodavateli a poskytovateli úvěru

 

KDO JE Veselá žabička

Jsme zařízení s přátelskou rodinnou atmosférou, s celoročním provozem pro děti ve věku od 1 roku do 6 (7) let s celkovou kapacitou 25 dětí. Nabízíme různé možnosti docházky Vašich dětiček k nám do školky – jeslí včetně klasické celodenní celoměsíční docházky.

Náš cíl je vytvořit místo, kde se děti budou cítit dobře a bezpečně, budou mít patřičnou jistotu, která jim dá možnost rozvíjet své schopnosti zcela individuálně s patřičným sebevědomím, zároveň však děti pochopí principy spolusdílení, kamarádství a nutnosti pracovat i teamově, vzájemně se podporovat a tolerovat jeden druhého. Klademe velký důraz na výuku etiky a etikety a to přirozenou formou v rámci denního programu MŠ. Spolupracujeme také s Centrem nadání.

Při naší práci s dětmi se snažíme vybírat to podstatné z různých moderních pedagogických směrů, jednotlivé prvky kombinujeme tak, aby nám koncepčně zapadaly do školního vzdělávacího programu, denního programu a dlouhodobých projektů našeho zařízení.
Proto vycházíme zejména z:

 • Montessori pedagogiky
 • Jenského plánu
 • Freinetovské pedagogiky
 • Progresivní výchovy

Jsme zároveň centrem pro rodinu, jsme místem setkávání dětiček a jejich rodičů při nejrůznějších volnočasových aktivitách. Otevřené dveře u nás mají všichni bez rozdílu věku, pro každého je tu vždy připraven bohatý program – např. sportovní, společenské nebo jazykové kurzy, jednorázové tematicky zaměřené akce a podobně. Navštívit nás může každý v čase, který mu vyhovuje a může si vybrat z našeho bohatého programu přesně to, co ho zajímá.

 

REFERENCE lze nalézt na:

http://www.veselazabicka.cz/soukroma-skolka-plzen-reference.php

 

PROČ Veselá žabička

 • školka a jesle pro děti ve věku od 1 do 6 (7 let)
 • důraz na etiku, etiketu a tradice
 • adaptace ve školce pro děti od 0  do 3 let
 • celoroční provoz
 • různé druhy docházky
 • nástupy dětiček v průběhu celého roku
 • BABY FRIENDLY certifikát
 • spolupráce s dětským Centrem nadání
 • každodenní výuka angličtiny
 • BIO produkty
 • odpovědnost k životnímu prostředí
 • bohatý program
 • jsme zároveň centrem pro rodinu

 

CO nabízíme

 • otevření soukromé mateřské školy a jeslí v již existující mateřské škole
 • otevření soukromé mateřské školy a jeslí v nových prostorách
 • rozšíření současného provozu soukromé mateřské školy či jeslí

 

PODPORA franchisantů

 • pomoc s výběrem lokality, prostor a produktu
 • pomoc s vybavením prostor (dle legislativních požadavků)
 • poskytnutí know how
 • vstupní a průběžné školení personálu
 • provozní, administrativní a marketingová podpora
 • účetní a právní poradenství a další

 

PODMÍNKY A POŽADAVKY

 • trestní bezúhonnost
 • chuť pracovat s dětmi
 • vhodné prostory pro zřízení mateřské školy nebo jeslí – vlastní či pronájem (v případě zájmu pomůžeme vyhledat)
 • kapitál (licence, franchisový poplatek, zřizovací náklady, provozní náklady)

 

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, či v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školky Irenu Machovou na tel. čísle 606 687 146 nebo emailové adrese i.machova@thompson-pm.cz.

Tešíme se na spolupráci s Vámi...