KALENDÁŘ AKCÍ

Centrum pro rodinu pro Vás, milí rodiče a milé děti pořádá pravidelně víkendové akce s různým zaměřením, vždy s jedním ústředním tématem. Akce jsou směrovány na širokou veřejnost a účast na nich není nijak vázána na docházku do školky - jeslí. Jsou to akce s placeným vstupem s občerstvením a pohybují se většinou v časovém rozmezí 90 až 120 minut. Nad rámec těchto akcí plánujeme také různá sportovní soustředění v dopoledních i odpoledních hodinách pro dospělé s možností hlídání dětiček v prostorách školky, různé tvořivé dílny, kde se naučíme třeba i méně známé výtvarné techniky a další zájmové činnosti spojené například s výukou jazyků apod. Prosím, sledujte pravidelně naše webové stránky, kde budou probíhat aktuální upoutávky na plánované akce a pozvánky na ně.

Těšíme se na Vás, milí rodiče, milé děti...

Momentálně připravujeme nové akce, které zde včas zveřejníme

Zatím Vám můžeme doporučit archiv starších akcí.